Move to earn-NFT 'dùng thử' lần đầu xuất hiện trên thị trường crypto