mối quan hệ-3 biểu hiện không nghiêm túc với mối quan hệ, bạn phải xác định nếu muốn tiến xa