mời anh vào team em-Chi Pu tự tin 'bắn' tiếng Anh khuấy động không khí trên sân khấu Mỹ, netizen có phản ứng lạ