modem LTE-Bỏ modem LTE và 5G trên laptop ARM sẽ giáng một đòn chí mạng vào Intel

  • Bỏ modem LTE và 5G trên laptop ARM sẽ giáng một đòn chí mạng vào Intel

    Bỏ modem LTE và 5G trên laptop ARM sẽ giáng một đòn chí mạng vào Intel

    Việc các công ty lớn như Microsoft, Apple đang dần từ bỏ nền tảng của Intel đã khiến đội xanh rơi vào tình thế rất đáng lo ngại. Sự thật là lý do chính mà Intel vẫn bán được hàng trăm triệu vi xử lý mỗi năm là “nhờ” một sự hiểu lầm đơn giản của Microsoft về thị trường – người dùng không muốn trả thêm tiền để có thêm modem WLAN trong bộ PC của họ.