Mộc Châu-Những con số thiệt hại khủng khiếp sau 2 trận động đất liên tiếp tại Sơn La