Mobifone mua AVG-Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nghẹn ngào nói lời sau cùng, xin cơ hội được sống