Mở nhạc thật lớn-12 mánh khoé các nhà hàng thường dùng nhất để khách hàng tự 'móc ví' trả tiền gấp đôi