Mở cửa bất cẩn-Người mẹ mở cửa xe bất cẩn để con lao ra ngoài bị ô tô húc văng chục mét