MMA-Clip: Vừa đánh vừa nhảy múa, võ sĩ MMA bị đá cho 'vỡ mặt'