mix đồ-Nhà thiết kế chia sẻ 8 kinh nghiệm chọn đồ, giúp các chị em mặc đơn giản mà không bị nhạt hay quê kiểng