mix đồ-Thời trang sân bay của sao Hoa Hàn cũng lắm drama: Từ thuê người chụp, photoshop chán chê cho tới thay 'n' bộ làm màu