Mitsubishi Xpander-Xe MPV tháng 8: Ế ẩm tháng “cô hồn”