Mitsubishi Pajero Sport-3 phiên bản của Chevrolet Trailblazer giảm giá 100 triệu đồng