Mitsubishi-Sedan không còn chỗ đứng trong đội hình của Mitsubishi trong thời gian tới?