Miss Universe-Hoàng Thùy tự tin khoe niềng răng, trật chân khi trình diễn trang phục dân tộc