miss grand vietnam-Netizen 'quay xe' sau Miss Grand Vietnam: Xếp hàng chật kín đường phố xem MONO 'ú òa'