Miss Grand-Miss Grand Vietnam lần đầu tổ chức vào tháng 9