Minh Vượng-Minh Vương trở lại, ĐT Việt Nam hướng tới trận gặp Nhật Bản với lực lượng đầy đủ