Minh Uyên bị loại-Anh chàng độc thân tập 9: Quốc Trung thẳng tay loại Top 5 Hoa hậu Siêu quốc gia vì coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu