Minh Tú-Lê Thúy trở lại sàn diễn sau 2 năm vắng bóng