minh luân-Diễn viên Minh Luân: 'Mọi người đừng đoán già đoán non về cái chết của anh Vũ khi cánh sát chưa chính thức xác nhận'