minh hằng-Sơn Tùng, Lan Ngọc đăng ảnh bên cha mẹ, Minh Hằng khoe xấp tiền USD