Miley Cyrus-Hậu ly hôn, Miley Cyrus tiếp tục trở thành trung tâm của sự chú ý khi để lộ vòng 1 trước vô vàn ống kính