Miễn thuế-Thương chiến đảo chiều: Trung Quốc bất ngờ 'xuống nước', miễn thuế một loạt hàng hóa Mỹ