Miền bắc nắng nóng-Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón mưa giông giải nhiệt, chấm dứt những ngày nắng nóng kỷ lục