Miền Bắc-Từ nửa cuối tháng 10, không khí lạnh sẽ tác động mạnh dần đến miền Bắc