mexico-Phát hiện 45 chiếc túi đựng thi thể người trong khe núi ở Mexico