Messi-Messi cán mốc 700 bàn, Barca vẫn bị Atletico Madrid cầm chân