Messi-Mờ nhạt trước Man City, Messi bị chỉ trích như người thừa ở PSG