Messi-Messi: 'Ước gì Ronaldo vẫn tiếp tục đá cho Real Madrid'