Messenger-App Facebook, Messenger gặp sự cố: Không thể đăng trạng thái, đọc bình luận