Mercedes-Benz-'Đàn anh' Kia Cerato về đại lý, đẹp không góc chết, đúng tầm xe sang đầu bảng của Kia