Mercedes-Benz-Rộ tin đồn Mercedes-Benz G 500 Edition 35 hiếm nhất Việt Nam về tay ông chủ cà phê Trung Nguyên