mẹo vặt cuộc sống-Con 3 tuổi cắn vỡ nhiệt kế, mẹ vội cho uống thêm thứ này, bác sĩ tấm tắc khen