Meghan Markle-Meghan xuất hiện vui vẻ sau khi được rút khỏi Hoàng gia