Mẹ ung thư sinh con-Người mẹ chấp nhận đeo khối u vú 3 kg, từ chối điều trị để giữ con