mẹ Mai Phương-Mẹ Mai Phương: ‘Tiêm giảm đau cho con, có thể để Ngọc Huy nuôi Lavie’