Mẹ đơn thân-Hoa hậu Diễm Hương: 'Tôi bị bệnh hiếm, căn bệnh mà 10.000 người mới có 1 người bị'