mẹ danh ca ngọc sơn-Ngọc Sơn làm giỗ đầu cho mẹ, quỳ gối trước phần mộ đầy xót xa