Mẹ-Chán nản vì gọi mãi mẹ vẫn không đoái hoài đến mình, cô gái nghĩ ra cách thu tiếng mình đổi hẳn nhạc chuông 'cực độc' để nhắc nhở