MC Thu Hoài-Khi mẹ bầu đọ sắc: MC Thu Hoài và Phanh Lee ai đỉnh hơn?