MC Minh Tiệp-Là đồng nghiệp ở VTV, MC Diệp Chi nói gì về vụ Minh Tiệp bị tố?