MC Lại Văn Sâm-NSND Tự Long: Chị Thanh Lam nổi tiếng hát nhắm mắt!