Mazda 6-Mazda 6 giảm giá 20 triệu đồng, Camry bản cao cấp chênh giá 40 triệu đồng