Mazda-Ra mắt Mazda BT-50 2021: Giống CX-5, khung gầm D-Max, sẵn sàng về Việt Nam đấu Ford Ranger