máy xét nghiệm-Trước smartphone hay máy xét nghiệm Covid-19 Make in Vietnam, 'sáng chế' đầu tiên của CEO Nguyễn Tử Quảng là thiết bị xả nước tự động cho... nhà vệ sinh