Máy thở-Máy thở đột nhiên bốc cháy trong bệnh viện ở Nga, tạo nên cảnh khiếp đảm nữ y tá mặc đồ bảo hộ hóa 'ngọn đuốc sống' lao ra ngoài