máy chơi game xbox-Kỹ sư thiết kế Xbox tiết lộ sự phản bội của Microsoft với AMD 20 năm trước