máy bay chở khách-Hai máy bay chở khách rơi liên tiếp tại Thụy Sĩ