máy bay-Máy bay cung cấp không khí cho hành khách bằng cách nào?