máy bay-Máy bay bị đe dọa đánh bom ở Bắc Kinh, giới chức sơ tán khẩn cấp hành khách