máy bay-Vì sao trên máy bay cần lắp đặt đèn xanh đèn đỏ?