Mâu thuẫn vợ chồng-Cãi lời chồng, tôi quyết tâm đi du lịch với bạn, khi trở về thì khóc hết nước mắt