Mâu thuẫn gia đình-Vợ tự sát, chồng chặt xác phi tang