mâu thuẫn đất đai-Mâu thuẫn chuyện đất đai, nam thanh niên bắn chết người