Mâu thuẫn-Bị bạn nhậu đánh chết vì khuyên mãi không chịu về