Mâu thuẫn-Rút dao đâm người khác liên tiếp vì lý do khó ngờ